Tilg
Herta

12.03.1932 27.09.2017

Peer
Alois

26.04.1939 26.09.2017

Posch
Aloisia

29.05.1923 24.09.2017

Moser
Josefine

01.04.1927 18.09.2017

Mair
Franz
Johann

28.06.1931 10.09.2017

Theis
Albina

16.05.1932 05.09.2017

Brunner
Ander

06.09.1941 31.08.2017

Gasser
Margit

27.03.1932 28.08.2017